Vés al contingut

Estudis

Nou reconeixement a la qualitat dels grups de recerca d'IQS

26 gener 2023

Des d’IQS volem compartir amb vosaltres el reconeixement per part de l’AGAUR als grups de recerca que integren el personal docent i investigador del nostre centre, i que ens permet afirmar que la recerca a IQS és extensa i consolidada.

 

Aquest mes de gener s’ha publicat la resolució provisional de la convocatòria SGR 2021, per la qual la Generalitat de Catalunya dona reconeixement al mapa de grups de recerca de Catalunya per als pròxims anys.

En el cas de la Universitat Ramon Llull s’han reconegut els 44 grups presentats, dels quals 14 són grups d’IQS, tant de l’School of Engineering com de l’School of Management.

El Grup d’Enginyeria de Materials, sota la coordinació del Dr. Salvador Borrós, ha estat reconegut un cop més com a grup consolidat. Compta amb un equip investigador de 29 membres i focalitza la seva activitat de recerca i transferència en l’àmbit del desenvolupament de nous polímers funcionals, l’enginyeria de superfícies i els biomaterials i la bioenginyeria.

El grup Applied Photobiological Chemistry, sota la coordinació del Dr. Santi Nonell, ha estat reconegut novament, com a grup consolidat. Integra un equip investigador format per 7 membres i presenta una sòlida trajectòria en el camp de la fotoquimioteràpia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes, la fotoprotecció solar, així com l’anàlisi química i la diagnosi de malalties a través de la fluorescència.

El Grup de Química Biològica i Biotecnologia, sota la coordinació del Dr. Antoni Planas, ha estat reconegut novament com a grup consolidat. Integra un total de 15 membres i se centra en el camp de la biologia molecular, l’enzimologia, la glicobiologia, l’enginyeria de proteïnes, l’enginyeria metabòlica, la bioinformàtica, la modelització molecular, els bioprocessos, les microalgues i l’optogenètica.

El Grup de Química Farmacèutica, ara sota la coordinació del Dr. Roger Estrada, manté el reconeixement com a grup de recerca consolidat. Està format per un total de 22 persones, que convergeixen en l’experiència en la recerca i transferència de tecnologia en el camp de l’enginyeria molecular i el desenvolupament de productes farmacèutics.

El Grup d’Enginyeria de Productes Industrials, ara sota la coordinació del Dr. Andrés Garcia, també renova el reconeixement com a grup consolidat. Integra un total de 10 investigadors de l’àrea de l’enginyeria industrial i consolida la seva activitat en el camp de l’enginyeria de processos de fabricació, la fabricació additiva, la impressió 3D, l’enginyeria de productes, el disseny assistit per ordinador i la dinàmica computacional de fluids.

El Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals, sota la coordinació del Dr. Rafael González, renova el reconeixement com a grup consolidat. Està format per un equip de 13 membres amb perfils multidisciplinaris que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi per avançar en la sostenibilitat de processos. Focalitza la seva activitat en la captura i conversió de CO₂, els gasos d’efecte hivernacle, el tractament d’aigües, l’anàlisi de cicle de vida, la sostenibilitat, els bioplàstics, els contaminants emergents i l’economia circular.

El Grup d’Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada, sota la coordinació del Dr. Jordi Martorell, ha passat de ser reconegut com a grup emergent a la categoria de grup consolidat. La seva activitat se centra en l’aplicació de la biologia cel·lular en el camp vascular. Compta amb un equip investigador de 5 persones.

El Research Group on Corporate Governance, sota la coordinació del Dr. Josep Garcia, ha passat de ser reconegut com a grup preconsolidat a la categoria de grup consolidat. Integra un total de 7 professors i investigadors i centra la seva recerca en el disseny de polítiques i regulacions per a la millor governança de les empreses.

El grup Consumer Behavior Perspectives, sota la coordinació del Dr. Ramon Palau, ha passat de grup emergent a la categoria de grup consolidat. Compta amb un equip investigador format per 6 membres i la seva recerca se centra en l’anàlisi del comportament del consumidor en contextos concrets i la influència de les polítiques econòmiques.

El nou grup Applied Data Analytis and Modelling, sota la coordinació de la Dra. Meritxell Saez, ha obtingut el reconeixement com a grup de recerca emergent. Compta amb un equip de 10 membres. La seva recerca s’orienta cap a l’aplicació de l’anàlisi de dades i les tècniques de modelització en diferents àrees com les biociències, l’enginyeria i les ciències socials.

El nou grup Chemical Reactions for Innovative Solutions, sota la coordinació de la Dra. Ana Belén Cuenca, ha estat reconegut en com a grup consolidat. Compta amb un equip 10 persones. La seva recerca se centra en l’ús d’eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la ciència molecular, disciplina que es troba al cor d’activitats claus per a la societat, com ara la química mèdica i de processos, o la ciència de materials.

El nou grup Electroquímica i Bioanàlisi, sota la coordinació del Dr. Jordi Abellà, ha obtingut el reconeixement com a grup consolidat. Integrat per un equip investigador de 7 persones, compta amb una sòlida trajectòria en el desenvolupament de sensors electroquímics per aplicacions relacionades amb l’energia, l’estudi analític de compostos d’interès com les proteïnes, els metabòlits o les substàncies bioactives a partir de metabolòmica, la caracterització de suspensions de nanopartícules amb implicació en el camp biomèdic i el desenvolupament de biosensors.

El nou grup Applied Mechanics and Advanced Manufacturing, sota la coordinació del Dr. Marco Antonio Pérez, ha estat reconegut com a grup emergent. Compta amb un grup de 10 professors i investigadors. Focalitza la seva activitat en la solució de problemes vinculats als reptes socials mitjançant la manufactura avançada, l’ús eficient de matèries primeres i l’eficiència estructural.

El nou grup Sustainability, Economics and Ethics, sota la coordinació del Dr. Octasiano Valerio, ha estat reconegut com a grup emergent. Integra 9 persones i la seva activitat se centra en els temes relacionats amb l’ètica, la sostenibilitat socioeconòmica, la pobresa, la igualtat, l’educació, l’aporofòbia, l’exclusió social i el medi ambient.

La gran diversitat de grups ens permet afirmar que la recerca d’IQS és extensa i que es consolida cada cop més. Ens alegrem especialment per les fites assolides per part dels professors que més recentment s’han incorporat a IQS i que han sabut trobar l’equip que els permetrà créixer en els pròxims anys.

Tots ells, estan a la vostra disposició per a dur a terme projectes de R+D+i col·laborativa i prestar serveis de transferència de tecnologia i coneixement.

Dra. Núria Vallmitjana

Directora d’IQS Tech Transfer