Vés al contingut

Estudis

Microscòpia Confocal

15 febrer 2021

IQS disposa d’un Microscopi Confocal d’Escaneig Leica SP8, un equip d’aplicació en les àrees biomèdiques per l’anàlisi d’imatges que emetin fluorescència, per si mateixes o prèviament marcades, i que per les seves característiques permet analitzar i estudiar tant teixits i cultius cel·lulars com biomaterials.

Observació de cèl·lules tumorals transfectades amb NPs marcades fluorescentment (color verd) i marcades en el seu nucli (color blau). Font: tesi doctoral Dra. Laura Balcells.

La microscòpia confocal és una eina àmpliament utilitzada a les àrees biomèdiques, que ofereix la possibilitat d’obtenir imatges amb una alta resolució espaial, degut al principi de confocalitat que permet dirigir la llum làser que il·lumina la mostra a un pla focal delimitat per l’usuari.

Aquesta tècnica microscòpica d’imatge consisteix en l’adquisició d’imatges a diferents plans per a la posterior reconstrucció tridimensional de les estructures visualitzades. És concretament la capacitat d’enfocar un sol pla focal espaial, centrant la llum en aquest punt, la que permet l’obtenció d’imatges de fluorescència d’alta resolució. De fet, amb les mateixes magnificacions que usa un microscopi de fluorescència confocal, s’arriben a nivells de resolució molt més elevats.

La microscòpia confocal serveix per qualsevol aplicació que impliqui l’anàlisi d’imatges que emetin fluorescència, per si mateixes o que hagin estat prèviament marcades amb fluoròfors, ja siguin les mateixes cèl·lules o cultius cel·lulars.

IQS disposa d’un Microscopi Confocal d’Escaneig Leica SP8,  equipat amb quatre làsers que emeten a diferents longituds d’ona i que, un cop combinats, permeten veure un ampli ventall de combinacions de fluoròfors, així com la observació de la dinàmica cel·lular amb tot detall.
L’equip també compta amb tres objectius de diferents magnificacions, que permeten observar aquelles mostres que necessiten més o menys amplificacions.

Per les seves característiques particulars, el microscopi confocal Leica SP8 permet també l’anàlisi de materials i biomaterials, a més de les anàlisis de teixit biològic i de cultiu cel·lular.

Aplicacions del microscopi confocal Leica SP8

El microscopi confocal és una de les eines utilitzades dins de les diferents àrees de recerca del Grup d’Enginyeria de Materials – GEMAT – d’IQS School of Engineering, especialment en totes aquelles àrees de recerca Biomèdica.

Així, per exemple, s’utilitzen tècniques de microscòpia confocal per a determinar cinètiques d’internalització de nanopartícules dins de diferents tipus de cèl·lules, així com per veure la seva localització intracel·lular. En un exemple concret, s’ha fet servir aquesta tècnica per veure com nanopartícules metàl·liques són internalitzades en cèl·lules tumorals, de forma diferencial a com ho fan en cèl·lules sanes, i aconsegueixen produir una modulació en els processos naturals d’endocitosi i exocitosi cel·lulars.

Altres exemples d’aplicacions de l’equip les trobem en l’àmbit de l’Enginyeria de Biomaterials, on, per exemple, s’utilitza per a la observació de recobriments polimèrics de fibres electro-spraiades.

 

Aquest equipament ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (Expedient 2015 FEDER S-05).