Vés al contingut

Estudis

Làmpades UV-LED per a la sostenibilitat dels tractaments d’aigües (REGiREU)

13 maig 2021

Investigadors d’IQS han format part del projecte REGiREU, en el que l’objectiu és substituir la gestió actual del cicle de l’aigua per un model d’acord amb els principis d’Economia Circular, liderant l’estudi de substitució de les làmpades de mercuri per les d’UV-LEDs.

Imatge del reactor pilot equipat amb les UV-LEDs

REGiREU ha estat un dels projectes acreditats dins de l’estratègia RIS3CAT-Aigua, impulsada per la Generalitat de Catalunya, en el que l’aigua és la protagonista, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i que ha conclòs recentment.

La recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i la gestió del risc per a la reutilització han estat els eixos d’actuació prioritària d’aquesta comunitat, amb la idea de substituir el model lineal actual de gestió del cicle de l’aigua per un altre més d’acord als principis d’Economia Circular.

IQS ha format part de REGiREU, juntament amb entitats i centres destacats del sector de l’aigua, de la mà dels investigadors del grup de recerca GESPA – Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals – d’ IQS School of Engineering, liderats pels professors Dra. Maria Auset i Dr. Rafael González.

El grup GESPA ha liderat l’estudi de substitució de les làmpades d’UV de mercuri, utilitzades tradicionalment per a l’eliminació de contaminants orgànics persistents i per a la desinfecció de l’aigua, per làmpades d’UV-LED, les quals presenten múltiples avantatges: no utilitzen mercuri, tenen major durada (s’estima que arribin fins a 100.000 hores), menor consum energètic (eficiències elèctriques de fins al 75%) i són de mida més petita, la qual cosa permet optimitzar els dissenys i facilitar el seu ús.

Objectius assolits

Mitjançant la utilització d’un reactor pilot equipat amb un set d’UV-LEDs, dissenyat a mida per tal de poder reproduir a petita escala les condicions reals de depuració d’aigua,  els investigadors d’IQS han pogut demostrar l’eficàcia d’aquestes làmpades en la desinfecció i eliminació de contaminants orgànics persistents en els cicles de l’aigua, concretament difeniléters polibromats (PBDEs).

• En primer lloc, aquestes UV-LEDs tenen un rendiment òptim i presenten moltes més hores de vida útil que les seves predecessores – 3 anys ja de funcionament dins del reactor pilot – .

• Permeten l’eliminació definitiva d’un greu contaminant com és el mercuri.

• La seva posta en marxa és immediata, no necessiten d’escalfament com les prèvies de mercuri.

• Finalment, aquestes UV-LEDs permeten treballar a vàries longituds d’ona simultànies, podent triar quina és la longitud d’ona – o combinació d’elles –  que millor s’ajusta a les condicions de treball requerides. En el cas de les condicions de desinfecció i eliminació de contaminants emergents, els investigadors d’IQS han trobat que la combinació òptima correspon a treballar a 225 i 265 nm simultàniament.