Vés al contingut

Estudis

La recerca en sostenibilitat a IQS

23 febrer 2023

Des del Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA) d’IQS es fa recerca en temes relacionats amb la sostenibilitat. En concret, la seva activitat se centra en l’enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d’aigua i creixement poblacional.

Des del Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA) d’IQS es fa recerca en temes relacionats amb la sostenibilitat. En concret, la seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.

A continuació, s’explica algunes de les seves recerques destacades:

Investigació sobre la captura i utilització de CO₂

GESPA ha publicat recentment dues investigacions en els àmbits de la captura i utilització del CO₂. En l’àmbit de la captura de CO₂, IQS està treballant en col·laboració amb l’empresa GASN2, des del 2015, en el desenvolupament d’una nova tecnologia sostenible de captura de CO₂ de gasos de combustió pel seu ús a la industria alimentària. Accedeix a la ultima publicació científica: Parameter screening of a VPSA cycle with automated breakthrough control for carbon captures.

En l’àmbit de la utilització del CO₂ el mateix grup està treballant en l’ús de nous reactors catalítics de plasma i radiofreqüència per la conversió de CO₂ en molècules d’interès industrials com pot ser el monòxid de carboni. Accedeix a la ultima publicació científica: Sustainability Assessment of the Utilization of CO2 in a Dielectric Barrier Discharge Reactor Powered by Photovoltaic Energy

Projectes de recerca de l’Agencia Estatal d’Investigació enfocats a la minimització de l’impacte ambiental dels gasos fluorats

Els gasos fluorats són uns compostos utilitzats en els sistemes de refrigeració que tenen un potencial d’escalfament global milers de vegades superior al del CO₂. El Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA) d’IQS porta treballant des del 2019 en dos projectes de recerca finançats per l’Agencia Estatal d’Investigació que busquen minimitzar l’impacte ambiental d’aquests compostos.

El projecte STOP-F-GAS busca nous processos sostenibles que permetin reciclar els gasos fluorats per tal de promoure l’economia circular d’aquests compostos i així evitar l’impacte de la seva producció i del seu tractament com a residu. Accedeix a la ultima publicació científica: Life Cycle Assessment of the Separation and Recycling of Fluorinated Gases Using Ionic Liquids in a Circular Economy Framework

Per altra banda, el projecte NEW-F-TECH busca nous compostos més sostenibles que puguin ser usats en els sistemes de refrigeració i no contribueixin a l’escalfament global del planeta.
Accedeix a la ultima publicació científica: A computational drop-in assessment of hydrofluoroethers in Organic Rankine Cycles