Vés al contingut

Estudis

IQS garanteix el 100% de docència presencial a l'aula i laboratoris per al curs 2020-21 en els alumnes de nou ingrés de Grau i Màster

16 juny 2020

IQS ha avaluat diversos escenaris per a desenvolupar el pròxim curs 2020-21. Per a això, a partir de l’avaluació de la capacitat d’alumnes a les seves aules i laboratoris, ha desenvolupat un pla flexible que permetrà adaptar-se als possibles escenaris sanitaris.

Alumnos IQS en sus aulas
 

 

  • IQS disposa d'un pla flexible que li permet afrontar els possibles escenaris sanitaris, manté el seu calendari acadèmic i garanteix la màxima presencialitat a l'aula i laboratoris per al pròxim curs.
  • El centre universitari adaptarà la política de beques i ajudes pels estudiants amb famílies afectades per les conseqüències econòmiques produïdes per la COVID-19.
  • Els processos d'admissió, preinscripció, reserva de plaça i matrícula dels estudiants de nou ingrés s'han adaptat a l'entorn digital.
  • El calendari acadèmic estableix que els graus s’iniciaran el 14 de setembre 2020, assegurant la realització de totes les activitats docents, pràctiques i experiencials definides en els currículums docents de cada programa.

IQS, centre universitari fundador de la Universitat Ramon Llull, ha avaluat diversos escenaris per a desenvolupar l'activitat docent durant el pròxim curs 2020-21. Per a això, a partir de l'avaluació de la capacitat d'alumnes a les seves aules i laboratoris, ha desenvolupat un pla flexible que permetrà adaptar-se als possibles escenaris sanitaris.

L'escenari considerat més probable comporta, durant el primer semestre del pròxim curs, la reducció del nombre d'alumnes presents a l'aula i l'adopció de mesures de protecció de les persones, com és el manteniment d'una distància de seguretat entre elles.

IQS prioritzarà en primer lloc la completa presencialitat en totes les activitats dels alumnes de 1r curs de grau i dels estudiants matriculats en els programes de màster. Garanteix també la completa presencialitat en les pràctiques en laboratoris i tallers dels estudiants dels altres cursos de Grau. Es disposarà als alumnes en els espais corresponents (aules i laboratoris) assegurant una distància mínima de seguretat.

IQS considera que els estudiants de nou accés al sistema universitari han de poder assistir a la totalitat de classes per a assegurar aconseguir amb èxit els reptes que el primer curs universitari sempre presenta.

Les pràctiques de laboratori en els programes d’IQS School of Engineering i els treballs aplicats en els d’IQS School of Management configuren la metodologia que històricament ha diferenciat a la institució i ha distingit als seus graduats per desenvolupar millor les seves competències i habilitats pràctiques de presa de decisió, treball en equip i lideratge. En el context del pròxim curs, i dins de l'escenari més probable, IQS no vol renunciar a aquest valor educacional.

També assegura la presencialitat completa als alumnes dels programes de Màster, pels següents motius. Primer, per a aportar la vivència experiencial als estudiants internacionals o procedents d'altres regions espanyoles. I segon, com a programes altament especialitzats, les pràctiques en laboratori, els treballs pràctics i els debats en grup considera que són indispensables per a aconseguir els objectius competencials de cada programa.

Per a la resta dels cursos de grau (2n, 3r i 4t), el seu pla manté el focus en la formació eminentment pràctica, presencial i d'atenció personalitzada que caracteritza a IQS. Per a això, es flexibilitzarà la presència d'estudiants a l'aula mitjançant l'organització de grups més reduïts i la realització de classes en remot, majoritàriament en versió síncrona compartint les explicacions dels professors entre alumnes presents a l'aula amb alumnes fora de l'aula. Les activitats presencials en aquests cursos es concentraran en laboratoris, i en les sessions de seminaris, workshops i altres activitats d'aprenentatge innovadores que més requereixen el treball en equip. També es continuaran realitzant aquelles iniciatives universitàries que van més enllà de la formació en l'aula, com són entre altres, les pràctiques externes curriculars, les accions de voluntariat, activitats esportives o visites a empreses, contribuint totes elles al fet que l'experiència educativa de l'estudiant continuï sent completa i enriquidora.

Des d’IQS també s'han fet esforços per a pal·liar la situació d'aquelles famílies en les quals el nivell d'ingressos s'ha vist afectats per les conseqüències produïdes per la COVID-19. En aquest sentit, la política de beques i ajudes serà especialment sensible pels estudiants que es trobin en aquesta situació.

De la mateixa manera, els processos d'admissió, preinscripció, reserva de plaça i matriculació s'han adaptat totalment a la realitat online amb la finalitat de facilitar que els candidats puguin realitzar-los des de les seves cases. Des de l'1 de juny, els estudiants de nou ingrés a grau i a màster ja poden formalitzar la seva matrícula. La celebració de les Proves d'Accés a la Universitat un mes més tard de l'habitual, ha conduït al fet que moltes universitats retardin els seus processos de matriculació als graus. No obstant això, amb l'ànim d'oferir una millor planificació, comoditat i seguretat a les famílies, IQS ja té disponible la matrícula condicionada a través de la seva plataforma digital.

D'altra banda, respecte al calendari acadèmic del pròxim curs, IQS fixa la data del 14 de setembre per a l'inici dels Graus i primers dies d'octubre per a l'inici dels Màsters, mantenint el calendari habitual que assegura la realització del mateix nombre de pràctiques en laboratori i dedicació presencial a l'aula que en cursos anteriors.

En cas que la situació impedís l'assistència al campus o que alguns estudiants internacionals no poguessin desplaçar-se per la situació als seus països, el curs començaria per a ells amb la metodologia online i amb un seguiment personalitzat fins que sigui possible el seu desplaçament. Aquesta metodologia ha estat implementada amb èxit durant l'últim semestre del curs actual i ha estat contrastada amb un alt grau de satisfacció per part de tots els implicats, des dels estudiants fins als professors i personal de suport.

Com sempre, la directriu d’IQS és mantenir la qualitat, el compliment íntegre dels programes, el seu rigor acadèmic i pràctic i, sobretot, el contacte pròxim i directe entre alumnes i professors, tant a l'aula com en els laboratoris perquè l'experiència d'aprenentatge dels estudiants no es vegi afectada per les mesures imposades per la COVID-19 i preservant primer de tot la salut dels estudiants i de tota la comunitat educativa.*

 


* 1. En el moment de redactar aquesta nota informativa les administracions públiques responsables del sistema universitari a Espanya i a Catalunya no han emès cap ordre, decret, directriu o recomanació sobre limitacions o sobre mesures a adoptar per les Universitats durant el pròxim curs 2020-21. / 2. L'escenari d'ocupació de les aules i els espais que IQS ha considerat contempla el distanciament mínim entre persona d’1,5 m. així com diverses mesures de protecció, higièniques i de limitació d'aforament en funció de l'espai. / 3. Una situació de confinament absolut per rebrot de la COVID-19 com el sofert des del passat 13 de març 2020 no és compatible amb l'escenari previst i impossibilitaria la presència física dels alumnes i dels professors tal com aquesta nota detalla. El confinament absolut és un dels escenaris previstos per IQS, situació davant la qual la institució garanteix la continuïtat del curs de forma no presencial. / 4. IQS no es responsabilitza de possibles limitacions imposades pels governs quant a la tramitació de visats, a l'establiment de quarantenes a l'arribada a l'estat espanyol, o restriccions en la capacitat de viatjar a Espanya. / 5. Les afirmacions realitzades en aquest document provenen del saber i bon fer d’IQS dins del marc legal actual i únicament en l'escenari considerat.