Vés al contingut

Estudis

IQS adquireix un equip QTOF X500B

18 desembre 2020

Amb la incorporació del QTOF X500B, IQS segueix apostant per la recerca avançada i la transferència de tecnologia, ampliant el seu ventall d’equipament científic d’alta gamma.

 

Equip QTOF X500B instal·lat als laboratoris d’IQS

 

IQS ha adquirit un equip QTOF X500B de la marca SCIEX, per a donar suport a la recerca avançada dels investigadors i a la transferència de tecnologia i prestació de serveis a la indústria, ampliant així el seu ventall d’equipament científic d’alta gamma.

L’instrument adquirit és un QTOF X500B connectat a un cromatògraf ExionLCAD. Es tracta d’un espectròmetre de masses LC/MS/MS híbrid quadrupol amb temps de vol (QTOF), amb un rang de masses de m/z de 5 a 2250 m/z en mode quadrupol i fins a 40 kDa en mode TOF.

Es tracta d’un equip amb sensibilitats comparables a un equip de triple quadrupol d’altes prestacions, que permet treballar a velocitats d’escaneig molt elevades, sense compromís de resolució i amb una exactitud de massa constant.

Degut a aquest disseny, l’equip pot treballar en mode SWATH™, un mode d’adquisició exclusiu de SCIEX per als equips QTOF i que permet obtenir l’espectre de masses i l’espectre de tots els fragments de les espècies presents a una mostra, obtenint el registre digital del conjunt.

Tot això permet l’obtenció d’un registre imparcial complet de MS i MS/MS de qualsevol mostra amb components coneguts o desconeguts, de manera que es pot utilitzar per a fluxos de treball tant quantitatius com qualitatius.

Aplicacions del QTOF X500B

Donada la seva versatilitat i les seves capacitats, aquest instrument es pot utilitzar per a moltes aplicacions, com són:

• La identificació d’impureses, a través de biblioteques com Chemspider.
• La caracterització de medicaments biològics.
• La determinació de la massa intacta. Aquest equip és capaç de determinar el pes molecular d’una gran proteïna, mitjançant la reconstrucció dels espectres adquirits de la mateixa.
• Establir la relació medicament-anticòs. L’instrument és capaç de verificar la càrrega útil de la relació fàrmac-anticòs i la seva distribució al llarg de la mostra, a través dels espectres reconstruïts.
• La verificació de mapes peptídics.

A més, amb aquest instrument es pot treballar en mode MRMHR per funcionar com a QQQ amb funcions addicionals, la qual cosa permet utilitzar l’instrument per a qualsevol determinació, juntament amb els instruments existents al laboratori.

Els sectors industrials on es pot utilitzar aquest equip són molt amplis, destacant les següents aplicacions:

• Sector Farmacèutic: bio-anàlisi, Discovery, QC, Pk, ADME, metabolisme.
• Sector Alimentari: detecció de pesticides, micotoxines, contaminants prohibits, multi-residus, sucres, lípids, proteïnes, fraus.
• Sector Mediambiental: legislació d’aigües, PFAs, haloacètics, disruptors endocrins, pesticides polars.
• Sector Clínic: immuno-supressors, cribratge neonatal, toxicologia, antivirals, antidòping, aminoàcids, nucleòtids.
• Sector Químic: materials de contacte, detergents, cosmètics, ftalats, colorants en pintures, etc.
Altres aplicacions a biofarma, proteòmica, genòmica, metabonòmica, biotecnologia i nanotecnologia.