Vés al contingut

Estudis

Entrevista al Dr. Josep Ll. Lliberia, Senior Application Specialist de l’empresa SCIEX

18 desembre 2020

“La col·laboració amb IQS ens permet disposar d’un Demo Lab en un entorn envejable de recerca i proper a la indústria, on poder desenvolupar nous mètodes, fer formacions i realitzar múltiples anàlisi de mostres”.

 

Dr. Josep Ll. Lliberia davant del nou equip X500B a IQS.

 

Arrel del recent acord de col·laboració entre IQS i SCIEX per a la creació d’un Demo Lab, entrevistem al Dr. Josep Ll. Lliberia, Senior Application Specialist de l’empresa SCIEX.

Com sorgeix la idea d’instal·lar aquest Demo-lab a IQS?

En primer lloc, som uns quants professionals dins de SCIEX que vam estudiar a IQS. En el meu cas, fins fa pocs anys, treballant al Departament de Química Analítica, dins la secció de Cromatografia, gestionant la part de serveis tècnics per a la indústria.

A IQS trobem un context de recerca, acadèmia i relació amb la indústria que el fan idoni per un acord d’aquest tipus i, personalment, valoro moltíssim la possibilitat de “tornar a casa”.

Fins ara, tot i una col·laboració reduïda amb el CSIC de Barcelona, a SCIEX no disposàvem d’un laboratori amb aquest tipus d’instrumentació, ni a Catalunya ni a Espanya, amb la qual cosa sempre havíem de recórrer al Demo Lab de Darmstadt (Alemanya).

Fa uns mesos, vam estar parlant amb el Dr. Salvador Borrós de la col·laboració que teníem amb el CSIC, i ell es va mostrar molt interessat d’encetar-la amb IQS, veient l’oportunitat que pot tenir per a tots els departaments, grups de recerca i laboratoris, de manera directa i per a les empreses del nostre entorn, de forma indirecta.

En què consisteix aquesta col·laboració i de quina manera ambdues parts hi surten guanyant?

Respecte a IQS, la col·laboració ha de permetre un doble objectiu. Per una banda, disposar d’una nova i potent eina analítica, que cobreixi tant el punt de vista quantitatiu, com el més qualitatiu (elucidació estructural).

Per altre banda, permet apropar l’espectrometria de masses d’alta resolució al Centre, amb un bon traspàs de coneixements cap a professors, equips de recerca i personal de servei tècnic. Aquesta transferència de coneixements seria aportada per recursos de SCIEX. Per exemple, en el meu cas, amb una presència continuada a IQS.

Respecte a SCIEX, la col·laboració ens permet disposar d’un laboratori en un entorn envejable de recerca i proper a la indústria, on poder desenvolupar nous mètodes, fer formacions internes i realitzar anàlisi de mostres per possibles clients.

Quin potencial té l’equip X500B QTOF, que acaba d’adquirir IQS?

Estem davant d’un sistema de QTOF, una tecnologia que ha evolucionat molt en els darrers anys, aconseguint fer-la més amigable, especialment des del punt de vista de software i de reducció de mida de l’equip. Pot esdevenir una gran eina de quantificació, amb sensibilitats semblants a les d’un triple quadrupol de gama mitja-alta d’avui en dia.

També proporciona unes grans eines a nivell qualitatiu, aprofitant la massa exacta i la resolució de MS. A diferència d’un triple quadrupol, la detecció sempre es fa mitjançant un escombrat de massa (mode SCAN), amb la qual cosa sempre proporciona un espectre MS o MSMS que permet la seva comparativa contra una llibreria de d’espectres de compostos.

Es tracta d’un espectròmetre de masses d’alta resolució (HRMS). La utilització de vàries xifres decimals en les masses detectades ajuda molt a la confirmació de compostos o a l’elucidació estructural, mitjançant propostes de fórmules empíriques a partir del perfil isotòpic. Juntament amb les eines de software d’assignació de fragments en els espectres de MSMS, la fan molt potent a l’hora d’encarar estudis com els de metabolisme i identificació d’impureses en indústria farmacèutica per exemple, o confirmació de productes prohibits en alimentació o toxicologia.

Què destacaries fonamentalment d’aquest equip, respecte a altres productes similars al mercat?

Aquest nou equip permet d’obtenir espectres de MSMS per qualsevol dels compostos que surtin de la columna cromatogràfica (mode SWATH). Aquest era un dels tradicionals reptes que tenien els QTOF fins fa pocs anys: no eren capaços d’oferir aquesta informació per tots els pics presents en la cromatografia.

L’X500B permet treballar a velocitats d’obtenció d’espectres de masses molt ràpides. Suficient per poder seguir el ritme de pics, cada cop més estrets, obtinguts mitjançant la utilització d’UHPLC. En aquest cas, s’ha incrementat la potència de buit del sistema per poder augmentar la sensibilitat a masses elevades. Tot plegat el fa molt atractiu pel seu ús en aplicacions de biofarma, biotecnologia, proteòmica o mapeig de pèptids.

Amb el X500B s’ha aconseguit simplificar, i fer més proper, el software de tractament de dades. Fins i tot acosta aquesta tecnologia a laboratoris de rutina com poden ser els de control de qualitat.

Com a Dr. Enginyer Químic IQS, què representa per a tu personalment aquest pas que doneu plegats?

Ho comentava anteriorment, IQS és com una segona casa per mi. Em considero un cromatografista especialitzat en espectrometria de masses. Professors com el Dr. Lluís Comellas o el mateix Dr. Salvador Borrós han estat els meus mentors i els que em van inculcar aquesta febre per la recerca.

Aquest pas doncs, em permet ”tornar a casa” i participar una mica més de la seva recerca. I seguir mantenint una relació estreta amb el professorat i els diferents departaments, i de la qual vaig poder gaudir-ne, no fa pas gaires anys. A més, em dona l’oportunitat de transmetre els meus coneixements i vivències personals als companys del Centre, a ajudar-los a que aquest coneixement s’estengui.

També molt important per mi, aquest acord em permet continuar fent una feina que adoro a SCIEX, empresa puntera a nivell mundial. En ella, estem sempre al davant i amb les darreres tecnologies de MS, i on cada dia s’aprèn del gran col·lectiu de companys que la conforma.

En aquest mon globalitzat i competitiu, IQS és un gran referent en molts camps. Però m’agradaria contribuir a que també ho fos en aquest altre camp analític, des d’aquesta col·laboració que comencem.