Vés al contingut

Estudis

Donacions, mecenatge i patrocini

11 febrer 2021

Als que contribueixen amb IQS amb donacions i accions de patrocini i mecenatge, a tots ells els donem les gràcies, i mai ens cansarem de correspondre’ls reconeixent el seu compromís amb IQS. Sabem que estan aquí i que podem comptar amb ells.

Representants de BASF, Grifols, Fundació Cellex i Família Ansoleaga de Santiago en la seva visita al CTPTI el 8 de febrer de 2021

Realitzar aportacions econòmiques és una de les formes que utilitzem per tal de manifestar el nostre compromís i solidaritat amb determinades accions socials. Ens sensibilitzem per causes que promouen el bé comú, pel medi ambient, la cultura, l’esport, l’art, l’educació, la salut, la Ciència ….

La donació és un acte pel qual una persona disposa de quelcom en favor d’un altre, que l’accepta. La donació és una activitat altruista que ens mou a donar suport i impulsar determinades accions, d’acord amb els nostres valors i principis personals o empresarials, segons la nostra política de responsabilitat corporativa.

Donació, mecenatge i patrocini són formes diverses de col·laborar amb l’altre i els seus propòsits. La donació és una aportació irrevocable, pura, simple i desinteressada, que no persegueix cap tipus de compensació. En el patrocini, la col·laboració no és desinteressada, sinó que busca com a contrapartida la difusió pública de la seva activitat en determinades accions, per tal d’obtenir un benefici indirecte, per exemple, a través d’un redit publicitari o d’una imatge per a la institució. En el cas del mecenatge, el fi perseguit és proporcionar ajuda a la consecució de l’objectiu d’una entitat sense ànim de lucre.

Les empreses que fan donacions i aportacions en favor de fundacions tenen dret a beneficis fiscals que, segons la Llei 49/2002, s’estableixen per a fomentar les iniciatives de mecenatge i promoure la participació de la societat civil, mitjançant incentius fiscals i un règim especial de tributació a les entitats sense fins lucratius.

Universitats, institucions científiques i escoles de negoci són tres exemples del tipus d’entitats que més suport reben a Espanya. Com a fundació privada sense ànim de lucre, IQS és una d’aquestes entitats beneficiades. El suport econòmic, moral i d’acompanyament que rebem per part d’empreses, entitats i persones que, a títol propi, s’impliquen en la nostra activitat i raó de ser, fan possible que seguim endavant amb entusiasme i amb el compromís i deure envers la societat. Beques per a estudiants de grau, màster i doctorat, ajudes per a l’adquisició d’equipament per a la realització de pràctiques en els nostres laboratoris i tallers, donacions per a la incorporació d’instrumentació científica, aportacions per a les activitats de recerca científica i tècnica, patrocinadors per a l’organització d’esdeveniments que promouen l’emprenedoria i donacions per a projectes de futur, són alguns exemples de tot el que rebem.

A aquells que contribueixen amb IQS amb donacions i accions de patrocini i mecenatge, a tots els donem les gràcies, i mai ens cansarem de correspondre’ls reconeixent el seu compromís amb IQS. Sabem que estan aquí i que podem comptar amb ells.

Dra. Núria Vallmitjana
Directora d’IQS Tech Transfer