Vés al contingut

Estudis

7500 QTRAP®, un equip per a anàlisi de traces

7 novembre 2022

IQS compta amb un equip Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP®, l’espectròmetre de masses triple quadrupol amb més sensibilitat que ofereix SCIEX i amb ampli rang lineal, precisió i exactitud instrumental.

Fruit de l’acord de col·laboració entre IQS i l’empresa SCIEX, l’IQS SCIEX Demo Lab del centre universitari compta des del 2021 amb un equip Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP®, l’espectròmetre de masses triple quadrupol més sensible que ofereix SCIEX.

El  7500 QTRAP® és un equip de triple quadrupol amb trampa lineal d’ions connectat a un sistema de cromatografia líquida, que permet límits de quantificació de l’ordre de parts per trilió (ppt) i parts per quadrilió (ppq). La realització d’anàlisis a nivells tan baixos permet simplificar les etapes de preparació de mostra i reduir els volums d’injecció.  Per això, es tracta d’un sistema idoni per a laboratoris en els quals s’utilitzen aplicacions exigents que requereixen la màxima sensibilitat per a la quantificació de nivells traça.

Capacitats analítiques del 7500 QTRAP®

Degut a la seva alta sensibilitat, aquest instrument pot ser utilitzat en diversos camps d’expertesa dels diferents grups de recerca d’IQS, com per exemple la quantificació de residus i contaminants en aigües, o la quantificació de fàrmacs i material genètic.

Així mateix, des de la seva instal·lació s’han dut a terme diferents col·laboracions amb altres institucions i empreses en camps concrets de recerca, com són:

Posada a punt i validació d’un mètode d’anàlisi per a la determinació d’un determinat tipus de medicaments presents en complements alimentaris per LC-MS/MS, un projecte que es du a terme en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

  • Determinació de contaminants emergents i persistents absorbits en microplàstics alliberats en el medi ambient.
  • Quantificació de components minoritaris en extraïbles en el sector alimentari.
  • Quantificació de cianotoxines en mostres d’aigua de diferents rius de Catalunya.
  • Quantificació de cianotoxines en biomassa de cianobacteris emprada amb finalitats alimentàries com a suplement nutritiu.
  • Estudis d’integritat i alliberament de fàrmacs des de formulacions nanomètriques
  • Avaluació qualitativa d’integritat de material genètic i quantificació del mateix, i de les seves modificacions.

Les àrees d’aplicació del Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System – QTRAP® són, per tant, molt diverses i pot oferir servei en camps tan diferents com el medi ambient, els productes naturals i l’alimentació, ciències òmiques, o l’entorn farmacèutic i biofarmacèutic, tots ells àmbits d’expertesa dels diferents grups de recerca d’IQS.