Vés al contingut

Estudis

Laboratori d’Electroquímica

Persones al càrrec

Laboratorio dedicado al estudio de fenómenos de corrosión de materiales de instalaciones industriales y el desarrollo de procesos de limpieza química. Mediante el análisis por microscopía electrónica con microanálisis se estudia la naturaleza y composición química de materiales inorgánicos. También se emplean técnicas electroquímicas de análisis.

 

Equipament i tecnologies

Disposa d’equips i experiència per a l’estudi de superfícies de materials metàl·lics que presenten fenòmens de corrosió així com en l’aplicació de tècniques electroquímiques en l’anàlisi de diverses matrius o productes.

 • Anàlisi per microscòpia electrònica amb microanàlisi SEM-EDS
 • Realització d’estudis de corrosió de materials, per a identificar les possibles causes
 • Estudi de la qualitat de materials metàl·lics
 • Identificació de la naturalesa química d’impureses en productes químics
 • Estudi d’inhibidors de corrosió
 • Recerca en sensors electroquímics
 • Assajos per a determinar la velocitat de corrosió de formulacions
 • Determinació de traces de metalls per polarografia
 • Desenvolupament i validació de mètodes basats en tècniques electroquímiques
 • Assajos de corrosió segons Part III, Subsecció 37.4 del “Manual de Proves i Criteris” de les Recomanacions Relatives al Transport de Mercaderies Perilloses de les Nacions Unides

Microscopi electrònic d’escombratge SEM-EDS: La microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) és una tècnica d’imatge que proporciona informació qualitativa i quantitativa sobre la composició d’una superfície: identificació dels elements. El sistema EDS pot identificar quantitativament el percentatge de pes de cada element de material que s’està analitzant i té la capacitat de generar un espectre EDS i dades quantitatives en un format d’informe.

Equipament en aquest espai
 • Microscopi Electrònic d'Escombratge Jeol JSM 5310
 • Microanàlisis EDS Oxford Inca Energy
 • Polarògraf Metrohm 884 Professional VA
 • Caixa de guants d'atmosfera controlada MBRAUN UNILAB 7178
 • Estació de mescla de gasos amb controladors de cabal màssic Bronkhorst EI-Flow de 10 mL/min a 2000 mL/min
 • Talladora materialogràfica Buehler Isomet 1000
 • Interfases Electroquímiques: potenciostats, galvanostats, analitzadors de resposta en freqüència (FRA), multímetres