Vés al contingut

Estudis

Laboratori d’Anàlisi de Metalls

Persones al càrrec

Laboratorio especializado en el análisis de impurezas metálicas en productos farmacéuticos y otras matrices, mediante técnicas de espectrometría de absorción atómica, espectrofotometría de emisión atómica y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. Cuenta con una consolidada experiencia en la realización de estudios analíticos para empresas del sector farmacéutico en entorno GMP.

 

Equipament i tecnologies

Tècniques d’anàlisi elemental inorgànic per a la determinació del contingut en metalls a nivell de traces.

 • Tècniques analítiques:
 • Espectrofotometria d’absorció atòmica (AAS).
 • Espectrofotometria d’emissió atòmica i espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament, en tots dos casos (ICP-OES, ICP-MS).
 • Estudi de la concentració elemental i distribució de nanopartícules metàl·liques en cèl·lules, mitjançant la tècnica SC-ICP-MS.
 • Tipologia de serveis:
 • Determinació de traces de metalls en mostres mediambientals, farmacèutiques, alimentàries i del sector químic, en general.
 • Desenvolupament, optimització i validació de mètodes analítics en sistemes de qualitat ISO 9001 i GMP.
 • Anàlisi de mostres per control de qualitat.
 • Realització d’estudis analítics de recerca.
 • Caracterització de nanopartícules metàl·liques per la tècnica SP-ICP-MS.

ICP-MS Multicuadrupol NexION 5000 (Perkin Elmer):IQS adquireix durant el 2021 un nou equip ICP-MS NexION 5000 Multi Quadrupol de PerkinElmer. Es tracta de l’equip més avançat en aquesta tècnica analítica actualment al mercat, el qual incorpora un quart quadrupol que permet millorar notablement la sensibilitat de la tècnica, al mateix temps que permet eliminar moltes de les interferències espectrals i els ions no desitjats que dificulten l’obtenció de resultats satisfactoris.

Equipament en aquest espai
 • ICP-MS Multicuadrupolo NexION 5000 (Perkin Elmer)
 • Espectròmetre de Masses amb font de Plasma d'Acoblament Inductivo ICP-MS NexION 300XX (Perkin Elmer)
 • Espectrofotòmetro d'emissió atòmica - ICP (Perkin Elmer)
 • Espectrofotòmetre d'absorció atòmica - forn de grafit, AAS-CG (Perkin Elmer)
 • Espectrofotòmetre d'absorció atòmica - flama, AAS-FLAMA (Perkin Elmer)
 • Espectrofotometria d'absorció atòmica - generació d'hidrurs/vapor fred, AAS-FIAS (Perkin Elmer)
 • Digestors per microones per a preparació de mostra