Vés al contingut

Estudis

Christian Llobat

Màster en Auditoria i Control de Gestió

"Aquest programa descarta per la qualitat del seu professorat ja que molts procedeixes de les Big Four y altres empreses d’auditoria".