Vés al contingut

Estudis

Font de finançament:

Generalitat de Catalunya

Període:

15/11/2022 a 15/11/2024

Tipologia del projecte:

Projecte Individual

Estat del projecte:

ACTIU

Entitat finançadora:

AGAUR

Financiació:

66,216 €

Dades d’aporofòbia per a Espanya i Portugal a nivell regional

El projecte postdoctoral, finançat amb Programa Investigo, tracta de fer un disseny i desenvolupament d’un model basat en agents per simular escenaris de l’aporofòbia (fòbia als pobres) en diferents regions europees i el seu impacte en la societat, disseny d’experiments i anàlisi de resultat.

L’objectiu és produir dades d’aporofòbia per a Espanya i Portugal a nivell regional (NUTS2) per respondre a les següents preguntes de recerca:

1. Difereixen les societats en les seves creences i actituds envers els pobres?
2. Aquestes actituds i creences envers els pobres (en el seu vessant negatiu, constituint aporofòbia) poden incidir en la manera com les societats defineixen el grau de progressivitat en el seu sistema fiscal i la despesa pública?
3. Les societats menys aporòfobes tenen millors resultats (regionals) per a la pobresa i la desigualtat?
4. Podem identificar correlacions entre l’aporofòbia i altres formes de discriminació (de gènere, racial, religiosa, etc.)?