Vés al contingut

Estudis

Dr. Francisco Amaro Martínez

Professor Contractat Doctor

Departament de Gestió Empresarial


Formació

Enginyer Industrial (1974-1979) ETSEIB, UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).
Curs de Petroquímica Aplicada (1980-81), ETSEIB (UPC).
Màster MBA ESADE (1984-1988).
Gestió d’Operacions (1994), UPC.
Gestió avançada de Compres (2000), AERCE.
Direcció i Gestió de Màrqueting (2001), ESADE.
Màster Universitari en Recerca per Economia i Empresa (2017), IQS School of Management (URL).
 


Experiència

Professor Contratat Doctor 2022 –

Programes