Skip to content

Studies

Marco Antonio Pérez Martínez, PhD

Head of GAM Group - Associate Professor

Department of Industrial EngineeringTraining

PhD in Eng. Structural Analysis (2012, UPC – BarcelonaTech)
Bachelor of Music – Sonology (2009 ESMUC)
BSc, MEng, Industrial Engineering – Mechanical (2005, UPC – BarcelonaTech)
 


Experience

Associate Professor at the Department of Industrial Engineering, 2019 –
Coordinator of the MSc in Industrial Engineering, 2021 –
Coordinator of the SEAT-IQS Applied Mechanics Laboratory, 2018 –
 


Research lines

  • Experimental mechanics and simulation of advanced composite material elements.
  • Damage detection and characterisation of structural elements using vibration-based numerical-experimental methods.

 

Publications

Programs

Research projects

Biostone (Dissseny 3D i instal·lació de biòtops filtradors a la zona d’abocament d’emissaris submarins per capturar agents contaminants)

Validació, transferència i explotació de biòtops actius per a la regeneració de la biodiversitat marina
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

BioTop (Desenvolupament i validació de nous sistemes per a la protecció i regeneració de la biodiversitat marina)

L'objectiu del projecte és la regeneració del fons marí en àrees concretes de la Mediterrània, a partir de la instal·lació d’estructures desenvolupades amb materials sostenibles i elevada efectivitat biològica, i de tècniques de fabricació avançades.
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

GRIM (Desarrollo de microestructuras metálicas celulares tipo gyroid mediante fabricación por filamento fundido)

Microestructuras metálicas celulares tipo gyroid mediante fabricación por filamento fundido.
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

ISAPREF (prevenció d’incendis prop torres d’alta tensió per imatges via satèl·lit)

Sistema intel·ligent de visió satel·lital per a la prevenció d'incendis forestals en infraestructures de distribució i transport d'energia elèctrica.
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

3DPC (Fabricación Aditiva)

Desarrollo de estructuras tipo sándwich con pieles de material compuesto y núcleos fabricados mediante tecnología aditiva.
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

SPVloT (Control forestal de fuegos)

Seguimiento inteligente y predicción del crecimiento de la vegetación alrededor de torres eléctricas mediante tecnologías láser avanzadas e Inteligencia artificial con energía de la nube
GAM – Applied Mechanics and Advanced Manufacturing